Prof. Dr. İlker ERCAN

Biyoistatistik (Ph.D.)

Yayınlarım

iercan@msn.com

İstatistik ve Biyoistatistik Danışmanlığı

Akademisyen ve Tıpta Uzmanlık öğrencileri, Doktora öğrencileri, Yüksek Lisans öğrencileri

Sağlık ve sosyal bilim alanlarındaki yüksek lisans, doktora ve tıpta uzmanlık tezleri ile araştırmalara, istatistiksel analiz ve danışmanlık hizmeti veya bilgi almak için lütfen e-posta atınız.

iercan@msn.com

Bir çalışmada istatistiksel analiz çalışmanızın direk olarak tartışmasını ve sonuçlarına yönelik olan bir aşamadır.

İstatistik uzmanı olmayan kişilerin yapacağı analizler ile hatalı sonuçlara sahip olmanız durumunda mağduriyetiniz ortaya çıktığı gibi etik sorunlar da yaşanacaktır.

Çalışmaların istatistiksel planlama, analiz ve yorumlama aşamalarında araştırma yürütücüsü ve istatistik uzmanının bilgi alışverişi çok önemlidir.

 

İstatistiksel Danışmanlık Neleri Kapsar?

SPSS  danışmanlık ve analizi

Veri girişi

Anket formunun oluşturulması

Güvenirlik ve geçerlik çalışması

Araştırmanızla ilgili sorularınızın formüle edilmesi

Çalışmanın/Deneyin tasarlanması ve planlanması

Form tasarımı

Test edilebilir hipotezlerin formüle edilmesi

Örnekleme yönteminin seçilmesi

Güç/örneklem genişliğinin hesaplanması

Analiz planının kurulması

İstatistiksel bölüm yazımı

Tekrar gönderim için revizyonlar üzerinde çalışılması

Protokol geliştirilmesi

Veri toplanması

Veri yönetimi

Veri izleme

İstatistiksel veri analizi: hangi metodun kullanılacağına karar verilmesi

Sonuçların yorumlanması

Analiz sonuçlarının tablolaştırılması

Rapor/ makale hazırlanma danışmanlığı

İstatistiksel metotların tanımlanması

Yayına gönderilmeden önce makalenin incelenmesi